RANKi noorsootöötajad harisid end portugalis

8.-16. augustil viibisid Rakvere Avatud Noortekeskuse noorsootöötajad Viktoria, Jolanda ja Angela Portugalis, Bejas, Erasmus+ rahvusvahelisel koolitusel “Faces”, et koguda uusi teadmisi ning arendada rahvusvahelist koostöövõrgustikku.

Koolitus tõi kokku 24 noorsootöötajat kaheksast riigist üle Euroopa. Üheskoos õpiti meeskonnatöö, töötubade ja projektide läbiviimise kohta. Pandi kõrva taha mitmeid uusi meetodeid, tegevusi, mänge ning viise, kuidas noortele läheneda ning nendega üheskoos erinevaid sündmusi ja projekte ellu viia.

Kõik kolm Eestit esindanud noorsootöötajad toovad välja, et koolituse üks parimaid aspekte oli see, et sai nädala jooksul kogutud uued teadmised ja võtted koolituse lõpus kohe ka praktikasse panna, planeerides ja ellu viies enda töötoa, mille eesmärk oli jagada teiste osalejatega uusi teadmisi ning katsetada erinevaid lähenemisi, saada teada enda ja teiste meeskonnas töötamise eripärade kohta ning panna proovile oma ajaplaneerimist.

Jolanda jagab: ”Iga koolitus annab väga palju uut ja põnevat osalejale juurde. Läbi selle koolituse kohtusin ka teiste välismaalastega, kellega sai omavahel kogemusi ja nippe jagada. See koolitus andis mulle tööalaselt väga palju juurde ja samuti ka julgust erinevates valdkondades.”

Koolituse viis ellu Portugali noorteorganisatsioon CheckIn, Eesti poolne koordinaator oli MTÜ Maidla Noored ning projekti toetati Erasmus+ meetmetest. Fotode autor on Melani Lindeberg.