Õpilasmaleva II vahetus 21.06-05.07

Rakvere linna õpilasmaleva viimases malevarühmas, II vahetuses, osales 34 noort. Koos tehti tööd linna metsas ja noortekeskuses, korrastati ja värviti spordikeskuse alasid, koristati raiet, pesti aknaid ja liigutati mööblit Rakvere linna koolides. Õpilasmalev lõpetas 05. juulil lõpupeoga Lahemaa Matkakeskuses, kus tunnustati parimaid malevlasi. Lisaks linnasiseste rühmade malevlastele liitusid lõpupeoga ka Puide välisrühma ja linnapäevade rühma malevlased.

Õpilasmalevas osales see aasta 90 noort ja 9 rühmajuhti.

Rakvere Avatud Noortekeskus tänab kõiki malevasse panustanud noori!