Noorte Tugila

Rakvere Linnavalitsus on partneriks Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse (Eesti ANK) poolt koordineeritavale programmile “Noorsootööasutuste kaudu raskemates oludes noorte jaoks tugimeetmete käivitamise ja rakendamise programm”. Noorte Tugila on Eestis rakendatav tegevuskava 15-26 aastatele õppimise või tööga hõivamata noortele. Aastateks 2015-2021 on poolt koostatud Noorte Tugila tegevuskava, mis võimaldab neil aastatel toetada umbes 13000 õppimise või töötamisega hõivamata noort vanuses 15-26.

Eesmärk on noorte, kes ei õpi või ei tööta, tagasitoomine kogukonna- ja ühiskonnaellu. Tugitegevused on suunatud kohalikule tasandile ehk noorele võimalikult lähedale ja tema igapäevaelu keskkonda.  Tegevuskava keskendub noorte ülesleidmisele ja motiveerimisele otsiva noorsootöö kaudu ning kohaliku tasandi võrgustiku sekkumise kaudu, et suunata nad teadmisi ja oskusi omandama või tööturule sisenema. Ühe noore kohta nähakse programmis aktiivset olekut üks kuni kuus kuud. Programmi lõppedes jälgitakse noore tegevusi veel vähemalt 6 kuud.
Lisainfo programmi tutvustavalt kodulehelt: https://ank.ee/noorsootoo/noorte-tugila-juhend/